DisclaimerIntellectueel eigendom/Copyright

De cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij www.manon-elmendorp.nl,of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, auteurs-, tekeningen- en modellen, foto’s rechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.manon-elmendorp.nl. agenten of andere rechthebbenden, tenzij het gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.